Skriv ut

Screening

01 maj 2010.

Vad är screening?

Screening betyder medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom, innan individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för dödsfall och lidande.


Även om screening kan leda till en tidigare diagnos så kan screening vara till nackdel för vissa individer. Överdiagnostisering, feldiagnoser med oro och sämre livskvalitet som följd eller en falsk känsla av säkerhet är några av nackdelarna som kan uppträda vid screening. Därför måste de tester som utförs i screening vara exakta för att inte skapa mer skada än nytta. Ett exempel på undersökningar som är tveksamma ur screeninghänseende är PSA-provtagning under och över en viss ålder.

bsscr

Diabetesscreening

Typ 2 diabetes (sockersjuka, åldersdiabetes) uppstår oftast över 40-45 års åldern och i typiska fall vid fysiskt inaktivt levnadssätt och övervikt. Diabetes börjar som regel smygande och i under en ganska lång tid (ibland månader - år) efter debuten märker man inga subjektiva symtom. När de typiska symtomen för diabetes först uppträder (onormal trötthet, ökad törst och vätskeintag, stora urinmängder, avmagring, infektionskänslighet), har man oftast haft sjukdomen så länge att allvarliga organskador har hunnit inträffa.  Dessa är kärlförändringar i viktiga organ såsom näthinnan, hjärta, hjärna, njurar och benen och kan leda till synnedsättning, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt och fönstertittarsjuka och är bestående. Behandling av diabetes bara kan bromsa framtida försämringar.

Det är därför mycket viktigt att i god tid upptäcka en nydebuterad diabetes. Eftersom symtomen i början kan vara diffusa och okarakteristiska, tas det i sjukvården ofta blodsocker som rutinprov - så kallad opportunistisk screening.

Riskgrupper

Ett annat sätt att upptäcka diabetes är att screena riskgrupper. Vi erbjuder därför alla våra listade med övervikt och över 50 år att kostnadsfritt testa sitt blodsocker hos oss. Vid förhöjda värden kommer en utvidgad utredning erbjudas. Vid normala värden kan provet upprepas med några års mellanrum. På så vis, hoppas vi, kan förhindra utvecklingen av svåra komplikationer.

Tillhör jag en riskgrupp?

Per definition innebär övervikt att man har ett BMI (Body Mass Index) över 25 eller ett midjemått över 102 cm om du är man eller över 88 cm om du är kvinna. Man kan förstås få diabetes även under dessa gränsvärden, varför vi är frikostiga med blodsockerkontroll även vid normalvikt, förutsatt att man har för diabetes typiska symtom.

Det mest tillförlitliga sättet att värdera blodsockernivån är om man tar det på fastande mage. Du, som är över 50 år, överviktig och listad hos oss ska alltså vara fastande efter kl 12 på natten dagen innan du ska ta blodsockerprov. Vid förhöjda värden kommer vi att erbjuda utvidgad utredning.

Screening av rökare

Majoriteten av rökare får en raskare försämring av sin lungkapacitet jämfört med ickerökare. Denna försämring leder hos många till kronisk bronkit med frekventa infektioner, ökad slembildning med morgonhosta och den fruktade sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) vilket innebär nedsatt lungfunktion och kronisk inflammation i luftvägarna. Man orkar inte anstränga sig som friska och oftare drabbas av plågsamma, långdragna luftrörsinfektioner med andtäppa, pip i bröstet och orkeslöshet. Spirometri är en lungfunktionsundersökning som görs med hjälp av en apparat kopplad till ett datorprogram. Genom att blåsa i ett speciellt mätinstrument, registreras lungans elasticitet och kapacitet. Programmet beräknar också den så kallade lungåldern.

Du som är rökare och över 45 år erbjuds en första kostnadsfri bedömning av lungfunktionen (spirometri). Vi hoppas efter den undersökningen kunna ge dig ett bra underlag för beslut om dina fortsatta rökvanor.

Om du tillhör någon av sreeningsgrupperna och vill ta del av vårt erbjudande om kostnadsfri undersökning, ta kontakt med vårdcentralen. Vi kommer att guida dig sedan vidare och boka en tid som passar.


Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening